Ông chủ Trung Ong

https://dailypost.wordpress.com/prompts/bumble/ Cũng đã 3 năm rồi kể từ ngày lứa chúng tôi ra trường, cậu bạn Trung của tôi đã chọn cho mình con đường tự kinh doanh để theo đuổi. Trung cùng gia đình chuyển lên Thái Nguyên năm chúng tôi học lớp 11, gia đình Trung có nhiều khó khăn, sống chủ yếu… Continue reading Ông chủ Trung Ong

Advertisements