Mùa thi Đại học

Ở Việt Nam, cuộc đua vào các trường Đại học rất khốc liệt. http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/diem-chuan-dai-hoc-2017-dat-muc-cao-ky-luc-387425.html Nguồn: vietnamnet.vn

Advertisements